Privacybeleid

Ingangsdatum: 11-05-2022

Dit Privacybeleid legt het beleid uit van Cradeq (“Cradeq”, “wij”, “ons”, “onze”) en onze applicaties, hun subdomeinen en alle websites, producten, platforms en diensten (gezamenlijk de “Diensten”) die een link naar dit Privacybeleid plaatsen over het verzamelen en gebruiken van de informatie die we verzamelen wanneer je toegang krijgt tot de Diensten. Dit Privacybeleid beschrijft je privacyrechten en hoe je wordt beschermd volgens de privacywetgeving.

Door onze Diensten te gebruiken, stem je in met het verzamelen en gebruiken van je informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Gelieve onze Diensten niet te openen of te gebruiken als je niet instemt met het verzamelen en gebruiken van je informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Cradeq is bevoegd om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Dit kan gebeuren zonder voorafgaande kennisgeving. Cradeq zal het herziene Privacybeleid op deze webpagina publiceren. Als je een geregistreerde gebruiker bent, ontvang je mogelijk ook een e-mailmelding wanneer het Privacybeleid wordt gewijzigd.

Mogelijk heb je een uitnodiging voor de Diensten ontvangen via een instelling waar je een werknemer of klant bent of waar je anderszins verwant aan bent. In dat geval zijn we een gegevensverwerker voor die instelling en we raden je aan om het Privacybeleid van die instelling, die de verwerkingsverantwoordelijke zal zijn, te lezen en naar te handelen.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

We werken er hard aan om de best mogelijke online ervaringen te ontwikkelen door gebruik te maken van onze producten en om jou, de gebruiker, te helpen je doelstellingen te bereiken door gebruik te maken van onze Diensten. Hiervoor hebben we gegevens nodig.

Wij verwerken persoonsgegevens als gegevensverwerker voor uw werkgever, of een instelling waar u klant bent of deel van uitmaakt, of op basis van toestemming volgens Art. 6 (1) (a) AVG, die je vrijwillig kan geven of weigeren. Je ziet toestemmingsopties wanneer je onze website voor het eerst bezoekt. Je kunt je beslissingen op elk moment wijzigen door contact op te nemen met Cradeq via de contactgegevens onderaan de pagina. Als je je beslissing wijzigt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

Informatie die we verzamelen

Wanneer je onze Diensten gebruikt, zul jij, je werkgever of een instelling waar je deel van uitmaakt, ons persoonlijke informatie verstrekken die wordt gebruikt om contact met je op te nemen of je te identificeren. De Diensten verzamelen de volgende informatie:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens omvatten het volgende:

 • Internet Protocol (IP)-adres van computers die toegang hebben tot de site
 • Webpaginaverzoeken
 • Verwijzende webpagina's
 • Browser gebruikt voor toegang tot de site
 • Tijd en datum van toegang
 • Learning analytics en gerelateerde informatie

Hoe we informatie verzamelen

De Diensten verzamelen en ontvangen informatie van jou op de volgende manier:

 • Wanneer je een registratieformulier invult of anderszins je persoonlijke gegevens indient.
 • Van externe, openbare bronnen.
 • Wanneer je met onze Diensten communiceert.

Je informatie wordt tot 180 dagen bewaard nadat deze niet langer nodig is om de Diensten aan jou te leveren. Je informatie kan langer worden bewaard voor rapportage of registratie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Informatie die jou niet persoonlijk identificeert, kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Hoe we je informatie gebruiken

De Diensten kunnen je informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en onderhouden van onze Diensten, evenals het bewaken van het gebruik van onze Diensten en om onze producten, functies en gebruikersinterface te evalueren en te verbeteren.
 • Beheren van je account. Je Persoonsgegevens kunnen toegang mogelijk maken tot meerdere functies van onze Diensten die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers.
 • Voor de uitvoering van een contract. Je Persoonsgegevens zullen helpen bij de ontwikkeling, uitvoering en naleving van een koopcontract voor producten of diensten waarvan je deel bent geworden via je werkgever of een instelling of die je via onze Diensten hebt gekocht.
 • Voor (wetenschappelijke) publicatie van uitgevoerde analyses en onderzoek bestaande uit gegroepeerde Gebruiksgegevens waarbij we de grootst mogelijke inspanning leveren om de Gebruiksgegevens te anonimiseren en niet persoonlijk aan jou als individu te koppelen.

Hoe we je informatie delen

Cradeq deelt je informatie, indien van toepassing, in de volgende situaties:

 • Met jouw toestemming. Cradeq deelt jouw informatie alleen met je uitdrukkelijke toestemming.
 • Delen met gelieerde ondernemingen. Cradeq deelt je informatie met onze gelieerde ondernemingen. Dit kunnen ons moederbedrijf of dochterondernemingen, of bedrijven zijn die wij beheren.

Delen met derden

Om de Diensten te leveren, werken we samen met de onderstaande partners. We sturen de verzamelde persoonsgegevens NIET naar andere subverwerkers of derden, noch gebruiken we deze voor onze eigen doeleinden. We zullen je persoonlijke gegevens nooit aan iemand verkopen. Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

Doel Partner Beschrijving
Hosting van de Diensten, databaseopslag UpCloud UpCloud is een Europese cloudserviceprovider die snelle en betrouwbare cloudplatformhosting aanbiedt
Serverbeheer Ploi.io Ploi.io is een Europese serverimplementatiemanager
Verzenden van e-mails vanuit de applicaties. Mailgun Mailgun is een e-mailautomatiseringsservice. Het biedt een complete cloudgebaseerde e-mailservice voor het verzenden en ontvangen van verzonden via websites en applicaties.
Bestandsbeheer, e-mails van het bedrijf Google Workspace Google Workspace bestaat uit verschillende applicaties zoals Gmail, Google Drive en Google Docs.

Je informatie kan om aanvullende redenen openbaar worden gemaakt, waaronder:

 • Naleving van toepasselijke wetten, voorschriften of gerechtelijke bevelen.
 • Reageren op claims dat je gebruik van onze Diensten in strijd is met de rechten van derden.
 • Afdwingen van overeenkomsten die je met ons maakt, waaronder dit Privacybeleid.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst door websites die je bezoekt. Websites gebruiken cookies om gebruikers te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken, mogen zonder toestemming worden geplaatst. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden ingesteld.

Wij implementeren alleen "first-party-cookies" die strikt noodzakelijk zijn. Strikt noodzakelijke cookies maken kernfunctionaliteit van de website mogelijk, zoals gebruikerslogin en accountbeheer. De website kan niet goed worden gebruikt zonder strikt noodzakelijke cookies. Hieronder vind je de lijst met gebruikte cookies.

Naam Beschrijving
XSRF-TOKEN Gemaakt om te helpen bij de beveiliging van de site bij het voorkomen van aanvallen op basis van Cross-Site Request Forgery.
core_session Onthoudt je ingelogde sessie voor Cradeq Core
remember_me_... Houdt je langer ingelogd
carbon_session Onthoudt je ingelogde sessie voor Carbon
parallel_session Onthoudt je ingelogde sessie voor Parallel

Beveiliging

De beveiliging van je informatie is belangrijk voor ons. De Diensten maken gebruik van een reeks beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies of wijziging van de informatie die je ons hebt verstrekt te voorkomen. Omdat we echter de veiligheid van de informatie die je ons verstrekt niet kunnen garanderen, is het gebruik maken van onze Diensten op eigen risico.

Cradeq is niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites die door derden worden beheerd of voor jouw interacties met hen. Links van onze site naar externe websites vallen niet onder dit Privacybeleid. Als je bijvoorbeeld op een verwijzende websitelink op onze site klikt, wordt je mogelijk naar een website geleid die wij niet beheren. Deze websites van derden kunnen onafhankelijk informatie van je vragen en verzamelen, waaronder persoonlijke en financiële gegevens. We raden je aan de privacyverklaringen van alle websites van derden die je bezoekt te raadplegen door te klikken op de link “privacy” die gewoonlijk onderaan de webpagina staat die je bezoekt.

Gegevensrechten

Allereerst heb je het recht om geïnformeerd te worden over je rechten; wat het doel is van dit Privacybeleid. Bovendien heb je op elk moment het recht om je gegevens in te zien en op te vragen, deze te corrigeren of te verwijderen, of je toestemming voor de verwerking ervan volledig in te trekken. Dergelijke verzoeken moeten worden gestuurd naar de contactgegevens die je hieronder vindt. Het intrekken van een toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in je rechtsgebied.

Wijzigingen in Privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan Cradeq het Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Cradeq moedigt haar gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het Privacybeleid. Je kan zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt door te kijken naar de Ingangsdatum bovenaan deze pagina. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen door de Changelog hieronder te herzien. In sommige gevallen, zoals wijzigingen in subverwerkers of gegevensverzameling, kunnen we een aanvullende kennisgeving verstrekken, hetzij door je op de hoogte te stellen via de applicatie of door je een e-mail te sturen. Je verdere gebruik van de Diensten na een wijziging van ons Privacybeleid is onderworpen aan het bijgewerkte beleid.

Als je niet bereid bent om de updates te accepteren, lees dan de instructies onder Gegevensrechten.

Changelog

 • 11-05-2022: De uitleg van Cradeq als gegevensverwerker toegevoegd, de cookielijst bijgewerkt en de Nederlandse vertaling van het Privacybeleid toegevoegd.
 • 25-02-2022: De paragraaf en uitleg voor wijzigingen in het Privacybeleid toegevoegd en de Changelog bijgevoegd.
 • 21-02-2022: Google Workspace toegevoegd bij de subverwerkers.

Neem contact met ons op

Cradeq is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Diensten. Voor vragen, bezwaren of als je denkt dat iets niet wordt behandeld in dit Privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen via de volgende manieren:

Adres: Cradeq
Prins Willem-Alexanderlaan 301
7311SW Apeldoorn, Nederland

E-mail: info@cradeq.nl
Website: https://cradeq.nl